033

Нотаріус по операціях з нерухомістю

Адвокат з угод з нерухомістю

Консультант з нерухомості

Київ, вул. Пирогова 2

Договір купівлі-продажу земельної ділянки з розташованим на ній житловим будинком

Відповідно до ст.655 Цивільного кодексу України, за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Посвідчення правочинів щодо відчуження житлового будинку (зразок), земельної ділянки провадиться за місцезнаходженням (місцем реєстрації) цього майна або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін відповідного правочину.

Перелік необхідних документів для договору Купівліпродажу земельної ділянки з розташованим на ній житловим будинком:

Від продавця ФО:

 1. Паспорт.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків.
 3. Документи, що підтверджують право власності на майно (державний акт про право власності на земельну ділянку, договір купівлі-продажу, свідоцтво про право на спадщину тощо). 
 4. Витяг з Державного земельного кадастру щодо (термін дії – не більше 3 місяців).
 5. Звіти про оцінку, зареєстровані відповідно до пункту 172.3 ст.172 ПКУ (термін дії звіту про оцінку 6 місяців).
 6. Технічний паспорт на житловий будинок, зареєстрований в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (у разі відсутності технічної характеристики на майно в документі, що посвідчує право власності).
 7. Інформаційна довідка з БТІ (у разі, якщо право власності на житловий будинок не зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а реєструвалось до 2013 року органами БТІ – запит на отримання інформаційної довідки може надаватися нотаріусом).
 8. Довідка про зареєстрованих осіб у житловому будинку (якщо відчужуваний житловий будинок знаходиться не у місті Києві).
 9. Згода іншого з подружжя (якщо нерухоме майно набувалось у власність особою у період перебування нею у зареєстрованому шлюбі). Якщо інший з подружжя буде особисто при посвідченні договору, то він має бути зі своїм паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та свідоцтвом про шлюб.


Від покупця ФО:

 1. Паспорт.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків.
 3. Згода іншого з подружжя (якщо нерухоме майно придбавається у власність особою, яка перебуває у зареєстрованому шлюбі). Якщо інший з подружжя буде особисто при посвідченні договору, то він має бути зі своїм паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та свідоцтвом про шлюб.

Від продавця ЮО:

 1. Паспорт Директора.
 2. Протокол про обрання Директора.
 3. Наказ про призначення Директора.
 4. Статут/опис.
 5. Документи, що підтверджують право власності на майно (договір купівлі-продажу, свідоцтво про право на спадщину тощо). 
 6. Технічний паспорт на житловий будинок, зареєстрований в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (у разі відсутності технічної характеристики на майно в документі, що посвідчує право власності).
 7. Інформаційна довідка з БТІ (у разі, якщо право власності на житловий будинок не зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а реєструвалось до 2013 року органами БТІ – запит на отримання інформаційної довідки може надаватися нотаріусом).
 8. Довідки про балансову вартість об’єктів нерухомого майна.
 9. Довідка про зареєстрованих осіб у житловому будинку (якщо відчужуваний житловий будинок знаходиться не у місті Києві).
 10. У разі відсутності у статуті повноважень Директора на підписання договору купівлі-продажу від імені ЮО, то додатково потрібне рішення/протокол про надання повноважень Директору на підписання договору купівлі-продажу нерухомого майна.

Печатка ЮО.

Від покупця ЮО:

 1. Паспорт Директора.
 2. Протокол про обрання Директора.
 3. Наказ про призначення Директора.
 4. Статут/опис.
 5. У разі відсутності у статуті повноважень Директора на підписання договору купівлі-продажу від імені ЮО, то додатково потрібне рішення/протокол про надання повноважень Директору на підписання договору купівлі-продажу нерухомого майна.

 Печатка ЮО.

Якщо у житловому будинку зареєстроване місце проживання дитини віком до 18 років або вона є власником/співвласником вказаного нерухомого майна – рішення міськвиконкому (дозвіл органу опіки та піклування) на вчинення відповідного правочину (документи подають батьки дитини) та свідоцтво про народження дитини.

Оподаткування продажу земельної ділянки з розташованим на ній житловим будинком

Умови оподаткування

Ставка податку

перший продаж протягом звітного податкового року, перебуває у власності платника податку більше трьох років 

0%

перший продаж протягом звітного податкового року, перебуває у власності платника податку менше трьох років (не отриманий у спадщину)

5%

другий продаж протягом звітного податкового року

5%

третій та наступні продажі  протягом звітного податкового року (майно отримане у спадщину)

5%

третій та наступні продажі  протягом звітного податкового року (крім майна отриманого у спадщину)

18%

Нотаріус посвідчує договір купівлі-продажу земельної ділянки з розташованим на ній житловим будинком за наявності документа про сплату до бюджету податку на доходи фізичних осіб, обчисленого з ціни, зазначеної у правочині, але не нижче вартості такого нерухомого майна, визначеної суб’єктом оціночної діяльності згідно з вимогами нормативно-правових актів з оцінки майна та висновку про вартість майна.

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування

Відповідно до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26 червня 1997 № 400/97-ВР, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, що становить 1 % від об’єкта оподаткування.

Нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу житлового будинку здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.

Військовий збір

Відповідно до п.п.1.4 п.161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому статтею 168 ПКУ, за ставкою, визначеною підпунктом 1.3 п.161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України, а саме: 1,5 % від об’єкта оподаткування.

Зразок договору купівлі-продажу житлового будинку

Нотаріальні послуги для покупців

Якщо ви купуєте нерухомість, нотаріус надає державні послуги щодо оформлення купівлі нерухомості серед яких:

 • Перевірка юридичної чистоти нерухомості, що купується. Нотаріус може здійснити перевірку прав власності на нерухомість, виявити наявність обмежень і обтяжень на об’єкті нерухомості та переконатися, що продавець має право на продаж цього майна.
 • Складання попереднього договору. Нотаріус може скласти попередній договір про купівлю-продаж нерухомості, який закріплює умови угоди і захищає інтереси покупця. Це дає змогу уникнути можливих суперечок під час укладення основної угоди.
 • Оформлення завдатку. Нотаріус може оформити завдаток на купівлю нерухомості, що є запорукою намірів продавця. Завдаток захищає від небажаних наслідків, якщо продавець відмовиться від угоди або знехтує домовленостями.
 • Підготовка документів до угоди. Нотаріус готує всі необхідні документи для укладення угоди, включаючи бланки, довідки, витяги, акт приймання-передачі об’єкта нерухомості, договір купівлі-продажу та інші документи.
 • Проведення угоди купівлі-продажу нерухомості. Нотаріус провадить операцію купівлі-продажу нерухомості відповідно до законодавства України, забезпечуючи взаєморозрахунки, законність, захист прав та інтересів.
 • Реєстрація права власності в державному реєстрі. Нотаріус реєструє право власності на нерухомість у державному реєстрі майнових прав та формує витяг, забезпечуючи законність та захист покупця у майбутньому.

Нотаріальні послуги для продавців

Якщо ви продаєте нерухомість, нотаріус надає державні послуги для продавців для законного оформлення продажу:

 • Підготовка правовстановлюючих документів: нотаріус допоможе підготувати всі необхідні документи, які підтверджують ваше право власності на нерухомість.
 • Відновлення документів: у разі знаходження документів у неналежному фізичному стані або втрати документів, нотаріус може сприяти їх відновленню.
 • Складання попереднього договору: нотаріус допоможе скласти попередній договір купівлі-продажу, який міститиме всі умови угоди, включно з ціною, умовами оплати, розрахунків, строками та іншими істотними умовами.
 • Оформлення завдатку: якщо покупець готовий внести завдаток під час укладення попереднього договору, нотаріус оформить цю правову дію відповідно до закону.
 • Підготовка документів до угоди: нотаріус проведе перевірку наявності та автентичності всіх необхідних документів, підготує акт ознайомлення сторін з ними.
 • Контроль розрахунків та справжньості купюр: нотаріус сприяє контролю за наявністю достатньої суми грошей на рахунку покупця, а за необхідності, забезпечує перевірку справжньості купюр у разі розрахунку готівкою.
 • Організація угоди в нотаріальній конторі: нотаріус організовує всі необхідні процедури у нотаріальній конторі, включно з підписанням документів, внесенням грошових коштів, реєстрацією угоди, передачею продавцеві документів що підтверджуть законність походження коштів від продажу.
Консультація з нерухомості
або поставте питання оналайн
Консультація нотаріуса з нерухомості
Онлайн:
Дякуємо!
Ваш запит відправлено.
Thank
You.
We will be in Touch Shortly.
UK